Politiek

Amerikanen kennen een tweepartijenstelsel: Democrats (overwegend progressief) en Republicans (overwegend conservatief). Ze zijn over het algemeen ‘rechtser’ dan wij in Nederland; met name onze standpunten over het toestaan van (soft) drugs en het verbieden van wapens vinden ze verwerpelijk. Het is verstandig voorzichtig te zijn met politieke uitspraken, ze zijn er soms zeer gevoelig voor. Ook onderwerpen als euthanasie en abortus zijn riskant, omdat de Amerikaanse standpunten (voor of tegen) zeer star zijn, mede door de invloed van de kerken.

Civil Rights

De rassenkwestie ligt nog steeds gevoelig en dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat nog geen 50 jaar geleden in de zuidelijke staten negers legaal werden gediscrimineerd. Barack Obama is als eerste niet-blanke president dan ook een mijlpaal in de geschiedenis. Net als in Nederland waar woorden als ‘gastarbeider’ en ‘neger’ door sommigen als discriminerend worden gezien, is in Amerika het woord ‘negro’ taboe (men spreekt van ‘the N-word’); het uitspreken van het woord ‘nigger’ is strafbaar.

Ook het woord ‘Indian’ vindt men fout: het zijn Native Americans. Ook op het gebied van vrouwenrechten zijn de Amerikanen zeer strikt. De minste aanraking of een voor ons onschuldige opmerking kunnen worden uitgelegd als ‘sexual harassment’, zeg maar ongewenste intimiteiten.

Kerken

Naast de in Nederland bekende kerken bestaan er in Amerika erg veel protestante kerkgenootschappen die wij niet kennen, met onderling kleine verschillen. Zelfs in kleine plaatsen zijn er soms tientallen kerken. Een aparte groep vormen de Mormonen (de staat Utah is officieel Mormoons) die menen dat Amerika het Beloofde Land is. De (christelijke) kerken hebben veel invloed op de politiek, vooral in conservatieve zin.